Het werkgeversperspectief

“Veel van onze mensen doen werk dat ik niet kan”

Henry Joustra runt in Steenwijk en Harderwijk zijn sociale onderneming Joustra Stoelverzorgers voor het (her)stofferen en onderhoud van gebruikte stoelen. Bij het bedrijf werken voornamelijk medewerkers met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking. Joustra kijkt vooral naar talenten en vindt zo goed personeel dat zich vaak ook goed ontwikkelt. Een inspirerend voorbeeld voor andere werkgevers.

“Wij hebben geen moeite om personeel te vinden.”

Henry Joustra van Joustra Stoelverzorgers

De geboren Fries werkte eerder als vertegenwoordiger in de sociale werkvoorziening bij een meubelstoffeerder. Tot hij in 2012 zijn eigen bedrijf begon, eerst vanuit huis in Steenwijk. Inmiddels is het een grote industriële stoffeerder voor de professionele markt met twee vestigingen. Veel bureaustoelen krijgen er refurbished een nieuw leven. Dat is een flinke groeimarkt. Zo runt Joustra een commercieel bedrijf met grote sociale impact. Veel medewerkers hebben een ‘beperking’, al heeft hij een hekel aan dit etiketje. “Hoezo beperking? Veel mensen doen bij ons werk dat ik niet zou kunnen. Neem bijvoorbeeld de precisie waarmee zij stofferen. Ik noem het ook liever: mensen met een uitdaging. Want iedereen heeft talenten, maar die moet je wel herkennen. Iedereen die gemotiveerd is, kan bij ons aan de slag. Zo doen wij al jaren aan open hiring.”

Afstand werkgevers te groot

Bij Joustra werken dertig mensen in vaste dienst. Daarnaast wordt ook werk voor ongeveer twintig personen uitbesteed aan de sociale werkvoorziening. “Als wij een vacature hebben, kijken we eerst naar kandidaten in de regionale sociale werkvoorziening en bij UWV. Door mijn oude werk in de sociale werkvoorziening wist ik dat deze mensen veel kunnen. Ik zag hoe waardevol ze kunnen zijn voor een bedrijf. En nog meer als zij de kans krijgen zich te ontwikkelen. Toch zitten veel mensen thuis en zijn ze minder goed bereikbaar voor werkgevers. Eerder gingen ze nog via de gemeente aan de slag bij de sociale werkvoorziening. Met de Participatiewet is de afstand naar werkgevers – onbedoeld – helaas vooral groter geworden.”
Het begeleiden en intern opleiden van medewerkers organiseert het bedrijf zelf op de werkvloer. “Wij werken zonder jobcoaches, maar wel met twee chefs per locatie: één voor de productie en één voor de mensen. Wij praten ook meer over mensen dan over stoelen. Eigenlijk zou dat in elke organisatie centraal moeten staan, want mensen zijn je grootste kracht.”

Gebruikte instrumenten

Waar nodig worden werkplekaanpassingen gedaan. Zoals een aangepaste werktafel met speciale verlichting voor iemand met een visuele beperking. Ook wordt loonkostensubsidie ingezet voor medewerkers met een lagere loonwaarde. “Het is wel nodig, maar die loonwaardebepaling vind ik wel iets bijzonders. Het is lastig om mensen langs die meetlat te leggen. Want hoeveel ‘reguliere medewerkers’ scoren daarop 100%? En op maandagochtend na een weekend stappen? Dat hoeft ook niet altijd 100% procent te zijn, maar mensen met een uitdaging worden wel langs die meetlat gelegd.”
Zijn bedrijf laat zien dat er bij veel werkgevers meer mogelijk is voor mensen met een arbeidsbeperking. “Een werkgever moet het vooral willen, want het is niet altijd de makkelijkste weg. Ik moet ook kritisch blijven op mijn verdienmodel om te zorgen dat wat wij doen zakelijk ook verantwoord blijft. Dat is soms uitdagend, ook door extra indirecte kosten die we maken. Bijvoorbeeld door extra begeleiding van medewerkers of doordat zij meer tijd kwijt zijn om elkaar te helpen. Dat is ook iets moois, maar het moet onderaan de streep wel uit kunnen. De voldoening is ook groot. Vooral als ik merk hoe gelukkig mensen zijn in hun werk en daardoor privé ook. Of als wij mensen met een loonwaarde van 50% zien groeien naar 80%. Zo zijn er nog veel talenten die beter benut kunnen worden.”

Advies

Wat adviseert Joustra andere werkgevers die kandidaten met een arbeidsbeperking kansen willen geven? “Besef dat iedereen van waarde kan zijn. Kijk eens wat verder dan je gewend was, ook buiten de opleiding en het cv van kandidaten. Stel ook eens een vacature open voor mensen die gemotiveerd zijn en die zelf geschikt denken te zijn. Met de juiste begeleiding zullen ze je verbazen. Zeker als je ook bereid bent om naar de wat langere termijn te kijken.”

Tips en afraders

Tips

Werkgevers

  • Stel vacatures eens breder open dan je gewend bent.
  • Kijk wat mensen wel kunnen.
  • Creëer begrip en begeleiding op de werkvloer.
  • Kijk ook naar meerwaarde op langere termijn.

Afraders

  • Een beperking leidend maken.
  • Focussen op cv, opleiding en korte termijn.
  • Maak van doelgroepen geen aparte groep, integraal samenwerken werkt beter.