De route van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

Welke route wordt afgelegd, welke mogelijke hobbels zijn er onderweg, hoe kan de weg naar werk beter worden ingericht en welke rol spelen private partijen hierbij?

Aanmelding en opstellen profiel kandidaat

Mijn arbeidsvermogen is vastgesteld.

Processtap

Drempel

Kandidaat vaak onbekend

Oplossing

Transparante kandidaatprofielen

Drempel

Te veel focus op beperking

Oplossing

Focus op competenties

Ik heb de potentie om door te stromen naar betaald werk/
beschut werk.

Processtap

Drempel

Beperkte stimulatie arbeidsparticipatie

Oplossing

Investeer in tijd en geld

Ik bespreek met mijn begeleider de mogelijkheden voor werk en de daartoe benodigde procedures..

Drempel

Nadruk op iemands beperking

Oplossing

Nadruk op iemands potentie

Ik maak een plan van aanpak met mijn begeleider en stel mijn profiel op.

Drempel

Talenten onvoldoende in beeld

Oplossing

Betere zichtbaarheid werkgevers

Ondersteuning: Wat heeft de persoon nodig om tot (passend) werk of opleiding te komen?

Ik wil weer in een werkritme komen.

Processtap

Drempel

Werkfit worden, vraagt tijd

Oplossing

Bied maatwerk

Drempel

Randvoorwaarden kunnen drempel zijn

Oplossing

Heb ook voor achterliggende problemen

Ik vind het juiste werk met behulp van mijn begeleider en bijvoorbeeld het WSP.

Processtap

Drempel

Onvoldoende maatwerk

Oplossing

Bied modulaire trajecten aan

Ik ga samen met mijn begeleider op gesprek bij de werkgever.

Processtap

Drempel

Complexiteit in regelgeving voor werkgevers

Oplossing

Overzichtelijk palet regelingen

Drempel

Regelingen zijn te tijdelijk

Oplossing

Uniformiteit en constante doorlooptijd

Ik krijg de baan en er wordt een loonwaardemeting gedaan.

Processtap

Drempel

Lange aanvraagperiode regelingen

Oplossing

Vereenvoudig aanvraagprocedures

Drempel

Verschillen in administratieve afwikkeling per regio

Oplossing

Uniforme manier van registreren

Ik ga aan het werk en krijg een jobcoach toegewezen.

Drempel

Verschillen in administratieve afwikkeling per regio

Oplossing

Eenduidige kaders nodig

Participatie:
Wat heeft de persoon nodig om (duurzaam) aan de slag te blijven?

Ik krijg salaris en – als ik Wajonger ben – zo nodig ook aanvullingen vanuit UWV.

Processtap

Drempel

Verschillende geldstromen voor Wajongers

Oplossing

Ondersteuning en nazorg

Drempel

Gevolgen salaris op toeslagen

Oplossing

Administratieve ondersteuning

Ik weet niet altijd hoe het zit met mijn financiën.

Processtap

Drempel

Onvoldoende kennis van ondersteuningsprogramma’s

Oplossing

Handige hulpmiddelen

Ik ontwikkel mij in mijn werk.

Processtap

Drempel

Niet signaleren ontwikkelkansen

Oplossing

Blijf in gesprek

Ik vind de baan soms toch lastig vanwege mijn beperking en ik wil weer terug naar mijn vorige situatie.

Processtap

Drempel

Mogelijke terugval zorgt voor (financiële) onzekerheid

Oplossing

Op maat gemaakte trajecten

Deze route is gebaseerd op de klantreis van de Programmaraad