Feiten en cijfers

Mensen met een arbeidsbeperking

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat er minder afstand tot de arbeidsmarkt is voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zij moeten meer kans krijgen op een betaalde baan. Daarvoor is er de Banenafspraak gemaakt door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Enkele feiten

De doelgroep mensen met arbeidsbeperking is veelzijdig en kent verschillende (uitkerings)achtergronden. Zo is er een verdeling te maken in mensen met en mensen zonder arbeidsvermogen, type uitkering, werkend en niet-werkend. Afhankelijk van de toegewezen indicaties die iemand heeft gekregen, wordt het recht op voorzieningen voor de persoon in kwestie en voor de werkgever bepaald.

Wie behoren tot de categorie mensen met arbeidsbeperking?

  1. Mensen behorende tot de Banenafspraak

a. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;

b. (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV;

c. Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening);

d. Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken;

e. Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De Wiw en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

f.  Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij voorzieningen op hun werkplek het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen

2. Werkenden die op latere leeftijd een belemmerend gebrek oplopen of constateren en in de WIA (ziektewet) – of doorstroom naar WW – terechtkomen.

De mensen uit de Banenafspraak staan in het Doelgroepregister. UWV beheert dit register. Werkgevers kunnen daar navragen of een kandidaat in dit register staat.

Beperkte uitbreiding

De minister heeft recent een beperkte uitbreiding van de doelgroep voor de Banenafspraak aangekondigd. Zo gaan onder meer mensen met WIA die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en mensen in de Wajong die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben en al werken bij een reguliere werkgever, behoren tot de doelgroep.

Enkele cijfers

Totaal aantal mensen behorende tot Banenafspraak

Totaal aantal mensen in Participatiewet (binnen de Banenafspraak)

Banenafspraak naar man-vrouw-verdeling

Banenafspraak naar leeftijd

Werkenden binnen de Banenafspraak

53% van de doelgroep Banenafspraak is betaald aan de slag gegaan (Q4 2022)

Gemiddelde leeftijd per type achtergrond (binnen Banenafspraak)

Een greep uit het aandeel dat per type achtergrond werkt